sábado, 26 de abril de 2014

I CONGRESO CIENTÍFICO DE LINFEDEMA 2014


I XORNADA CIENTÍFICA
DE LINFEDEMA

Recoñecida de Interese Sanitario pola Consellería de Sanidade

Xornada dirixida a Profesionais SanitariosA Asociación Galega de Linfedema (AGL), ha organizado un Congreso Científico sobre Linfedema, que terá lugar o vindeiro día 23 de maio de 2014no Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

O evento está dirixida a facultativos sanitarios de ámbito hospitalario e atención primaria, fisioterapeutas, enfermeiros e profesionais da saúde, interesados no tratamento desta patoloxía.

A xornada abriráse con unha Ponencia Inagural impartida polo Dr. Albert Leduc. Profesor Emeritus da Universidade Vriie (VUB) e Universidade Libre de Bruselas (ULB) Bélxica. Fundador do Grupo Europeo de Linfoloxía. Presidente de Honor da Sociedade Europea de Linfoloxía.

Participan como Ponentes:

Dr. Rafael López López (Especialista en Oncología Médica)
Dr. Eugenio Senín Fernández (Especialista en Angiología y Cirugía Vascular)
Dr. Manuel Ginarte Val (Especialista en Dermatología)
Dr. María José Misa Agustiño (Especialista en Medicina Física)
Dr. Bibiana Villamayor Blanco (Especialista en Medicina Física)
Dr. Jaume Masia Ayala (Especialista en Microcirugía en Linfedema)
Dña. Pilar García (Fisioterapeuta especializada en Linfedema)

As prazas para asistir ao Congreso son limitadas, polo que é recomendable inscribirse a maior brevidade posible, enviando os datos solicitados no programa a: info@linfedemagalicia.com.

 PINCHA SOBRE TEXTO 
PARA VER INFORMACIÓN SOBRE 
INCIDENCIA Y PREVALENCIA 
DEL LINFEDEMA
CAMPAÑA DE LINFEDEMAPara una concienciación global se está pidiendo a la 
OMS - ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
que nombre: 
"LINFEDEMA - CONCIENCIACIÓN Y TRATAMIENTOS" 
como campaña para el Día Mundial de la Salud KATHY BATES
ACTRIZ DE UN OSCAR - EMBAJADORA DE LINFEDEMAFIRMA LA PETICIÓN AQUI

I CONGRESO CIENTÍFICO DE LINFEDEMA - SANTIAGO DE COMPOSTELA


I CONGRESO CIENTÍFICO
 DE LINFEDEMA

Reconocida de Interés Sanitario por la Consejería de Sanidad

Jornada dirigida a Profesionales Sanitarios
La Asociación Gallega de Linfedema (AGL), ha organizando un Congreso Científica sobre Linfedema, que tendrá lugar el próximo día 23 de mayo de 2014, en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

El evento está dirigida a facultativos sanitarios de ámbito hospitalario y atención primaria, fisioterapeutas, enfermeros y profesionales de la salud, interesados en el tratamiento de esta patología.

La jornada se abrirá con una Ponencia Inaugural impartida por el Dr. Albert Leduc. Profesor Emeritus de la Universidad Vriie (VUB) y Universidad Libre de Bruselas (ULB) Bélgica. Fundador del Grupo Europeo de Linfología. Presidente de Honor de la Sociedad Europea de Linfología.

Participan como Ponentes:

Dr. Rafael López López (Especialista en Oncología Médica)
Dr. Eugenio Senín Fernández (Especialista en Angiología y Cirugía Vascular)
Dr. Manuel Ginarte Val (Especialista en Dermatología)
Dr. María José Misa Agustiño (Especialista en Medicina Física)
Dr. Bibiana Villamayor Blanco (Especialista en Medicina Física)
Dr. Jaume Masia Ayala (Especialista en Microcirugía en Linfedema)
Dña. Pilar García (Fisioterapeuta especializada en Linfedema)

Las plazas para asistir al congreso son limitadas, por lo que es recomendable inscribirse a la mayor brevedad posible, enviando los datos solicitados en el programa a:  info@linfedemagalicia.com.
 PINCHA SOBRE TEXTO 
PARA VER INFORMACIÓN SOBRE 
INCIDENCIA Y PREVALENCIA 
DEL LINFEDEMA

CAMPAÑA DE LINFEDEMAPara una concienciación global se está pidiendo a la 
OMS - ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
que nombre: 
"LINFEDEMA - CONCIENCIACIÓN Y TRATAMIENTOS" 
como campaña para el Día Mundial de la Salud KATHY BATES
ACTRIZ DE UN OSCAR - EMBAJADORA DE LINFEDEMAFIRMA LA PETICIÓN AQUI

Ist LYMPHEDEMA SCIENTIFIC CONGRESS- THE LYMPHOEDEMA ASSOCIATION OF GALICIA (SPAIN)

Ist LYMPHEDEMA SCIENTIFIC CONGRESS- GALICIA (SPAIN)

Recognized by the Ministry of Health
Aimed at Healthcare Professionals

The Galician Association of Lymphoedema ( AGL ), is organizing a Scientific Congress Meeting on Lymphedema , which will take place on the 23rd of May 2014, at the University Hospital of Santiago de Compostela (Galicia- SPAIN).

The congress is aimed at healthcare practitioners, hospital-based and primary care physicians, physiotherapists, nurses and health professionals interested in the treatment of this condition.

The seminar will have an opening rapporteur by Dr. Albert Leduc, and the participation of the following Specialists: Dr. Rafael López López, Dr. Eugenio Senín Fernández, Dr. Manuel Ginarte Val, Dr. Maria José Misa Agustiño, Dr. Bibiana Villamayor Blanco, Dr. Jaume Masia Ayala, and Mrs. Pilar García.

With the collaboration of the following organizations:
Articles which may also interest you: 
(Click on the texts)

  • WHAT KIND OF DOCTOR TREATS LYMPHEDEMA/LYMPHOEDEMA - WHAT TYPE OF DOCTOR IS SPECIALIZED IN LYMPHATIC DYSFUNCTION - WHICH MEDICAL SPECIALITIES ARE RELATED TO LYMPHEDEMA

CLICK ON THE TEXTS 
TO SEE  LYHMPHEDEMA INCIDENCE 
AND PREVALENCE
CAMPAIGN
 


For global awareness it is being asked that the 
WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION
name: 
"LYMPHEDEMA - AWARENESS & CURES"
as the World Health Day campaign 

  

  KATHY BATES
LYMPHEDEMA EMBASSADOR


SIGN THE PETITION HERE