jueves, 4 de marzo de 2021

DÍA MUNDIAL DO LINFEDEMA - No Día Mundial do Linfedema a Asociación AGL agasalla almofadas con corazón – 6 DE MARZO - DÍA MUNDIAL DEL LINFEDEMA - En el Día Mundial del Linfedema, la Asociación AGL obsequia almohadas con corazón

Co gallo da conmemoración do Día Mundial de Linfedema, dende a Asociación Galega de Linfedema, Lipedema, Insuficiencia Venosa Crónica e outras patoloxías vasculares periféricas (AGL), entidade que forma parte de COGAMI, teñen programados diferentes actos durante este mes, a maioría deles desenvolvidos a través das redes sociais co fin de evitar riscos sanitarios coa situación actual na que convivimos.

Un destes actos programados é a entrega de almofadas a todas as mulleres que pasaron, ou están pasando, por un proceso postoperatorio dunha cirurxía mamaria. Mediante a entrega desta denominada `almofada do corazón´, que AGL realiza en colaboración coa asociación barcelonesa de El Caliu de Cor, esta almofada ou coxín servirá para paliar a dor e o malestar derivados da cirurxía. A entrega será gratuíta e poderá adquirirse tras poñerse en contacto con AGL ou a través da farmacia Rolán, situada en Vilagarcía de Arousa, concello no que ten a súa sede a entidade.

Outras das accións programadas para esta semana do Linfedema serán a difusión a través das redes sociais Facebook e Instagram, que ten abertos AGL, de profesionais da medicina, representantes municipais e de entidades sociais que amosarán o seu apoio ás persoas que viven con esta enfermidade. Para rematar, realizaranse tamén charlas on line organizadas por diferentes entidades de linfedema e lipedema de España é outra das actividades programadas durante o mes de marzo.

Esta data conmemorativa serve tamén para que dende os movementos asociativos se expoñan reivindicacións para todas as persoas que viven con esta enfermidade. Algunhas das peticións que demanda AGL serían: a instalación no sistema sanitario dun tratamento con drenaxe linfático manual para todas as persoas diagnosticadas de linfedema, a realización de diagnósticos rápidos, a necesidade de contar con máis profesionais especializados e a existencia dun banco de datos reais co número de persoas afectadas en Galicia por linfedema, así como a creación dun centro de referencia de Linfedema na nosa Comunidade.

O linfedema é unha enfermidade crónica e progresiva do Sistema Linfático, que pode causar graves deformidades, discapacidades e complicacións que poden ser potencialmente mortais e tamén causantes de cargas psicolóxicas e económicas. Nos países desenvolvidos, o 90% das persoas que teñen linfedema é causado polos tratamentos contra o cancro.

Segundo a Organización Mundial da Saúde, 1 de cada 30 persoas teñen linfedema, patoloxía que afecta entre 140 e 250 millóns de persoas a nivel mundial e que, segundo as propias entidades que defenden os dereitos das persoas que viven con esta enfermidade, non se lle presta a importancia que merece.

En canto á incidencia de linfedema en Galicia, e dado a falta de datos oficiais recollidos, estímase que hai 50.000 persoas afectadas, das que 3.000 son mulleres que o desenvolven tras ser intervidas dun cancro de mama. Polo tanto, neste 6 de marzo, Día Mundial da Linfedema, dende o movemento asociativo reclaman que existan mellores opcións nos tratamentos, máis fondos destinados a investigación, programas educativos para profesionais da saúde e un mellor acceso á atención especializada para as persoas que viven con linfedema.

Con la conmemoración del Día Mundial del Linfedema, desde la Asociación Gallega de Linfedema, Lipedema, Insuficiencia Venosa Crónica y otras patologías vasculares periféricas (AGL), entidad que forma parte del COGAMI, han programado diferentes eventos durante este mes, la mayoría de ellos desarrollados a través de las redes sociales con el fin de evitar riesgos para la salud con la situación actual en la que vivimos.

Uno de estos actos programados es la entrega de almohadas a todas las mujeres que han pasado o están pasando por un postoperatorio de cirugía de mama. Mediante la entrega de esta llamada 'almohada corazón', que AGL realiza en colaboración con la asociación barcelonesa de El Caliu de Cor, esta almohada o cojín servirá para paliar el dolor y las molestias derivadas de la cirugía. La entrega será gratuita y se podrá adquirir tras contactar con AGL o bien a través de la farmacia Rolán, ubicada en Vilagarcía de Arousa, municipio en el que la entidad tiene su sede.

Otras acciones programadas para esta semana de Linfedema serán la difusión a través de las redes sociales Facebook e Instagram, que tiene abierto AGL, de profesionales médicos, representantes municipales y entidades sociales que mostrarán su apoyo a las personas que conviven con esta enfermedad. Por último, también habrá charlas online organizadas por diferentes entidades de linfedema y lipedema en España es otra de las actividades programadas para el mes de marzo.

Esta fecha conmemorativa también sirve para exponer las reclamaciones de los movimientos asociativos a favor de todas las personas que viven con esta enfermedad. Algunas de las peticiones que demanda AGL serían: la instauración en el sistema sanitario de tratamiento con drenaje linfático manual para todas las personas diagnosticadas de linfedema, la realización de diagnósticos rápidos, la necesidad de más profesionales especializados y la existencia de una base de datos real con el número de personas afectadas en Galicia por linfedema, así como la creación de un centro de referencia en linfedema en nuestra comunidad.

El linfedema es una enfermedad crónica y progresiva del sistema linfático, que puede causar deformidades graves, discapacidades y complicaciones que pueden poner en peligro la vida y también causar cargas psicológicas y económicas. En los países desarrollados, el 90% de las personas con linfedema son causadas por tratamientos contra el cáncer.

Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 30 personas tiene linfedema, una enfermedad que afecta a entre 140 y 250 millones de personas en todo el mundo y que, según las propias entidades que defienden los derechos de las personas que conviven con esta enfermedad, no se le da la importancia que merece.

En cuanto a la incidencia del linfedema en Galicia, y dada la falta de datos oficiales recogidos, se estima que hay 50.000 personas afectadas, de las cuales 3.000 son mujeres que lo desarrollan tras ser operadas de cáncer de mama. Por ello, este 6 de marzo, Día Mundial del Linfedema, desde el movimiento asociativo aseguran que existen mejores opciones de tratamiento, más fondos para investigación, programas educativos para los profesionales de la salud y un mejor acceso a la atención especializada para las personas que viven con linfedema.


AVISO IMPORTANTE 

El Linfedema es una enfermedad crónica y progresiva debido a una discapacidad orgánica. El tratamiento clínico del linfedema no es ni un tratamiento cosmético ni estético. El tratamiento del linfedema es para controlar su avance y aliviar los síntomas relacionados con la disfunción del sistema circulatorio linfático. Para prevenir y evitar problemas graves asociados al tratamiento, como el posible desplazamiento del edema a zonas previamente no afectadas cuando se aplica la terapia de compresión para la reducción del volumen, los pacientes deben recurrir a terapeutas altamente especializados con experiencia. 

La cualificación profesional y la instrucción impartida a distancia en línea no son lo mismo que la instrucción práctica en directo en la formación clínica y la certificación de los terapeutas del linfedema, similar a todos los demás programas de formación en rehabilitación, medicina y cirugía, y especialmente para desarrollar las habilidades manuales necesarias para tratar una enfermedad tan compleja como el linfedema.

Los pacientes deben igualmente tener un especial cuidado a la hora de elegir un "Centro Multidisciplinar de Referencia de Linfedema", ya que no todos los países o centros de referencia proporcionan las mismas opciones de tratamiento. La mejor elección es un centro de referencia que aplica la Terapia Descongestiva Compleja (TDC), que está reconocida como el tratamiento "Estándar de Excelencia" para el linfedema.

  • Lea más sobre cual es la mejor opción de tratamiento para Linfedema AQUÍ.
  • Lea sobre cuales son las principales funciones del Drenaje Linfático Manual AQUÍ.
  • Lea sobre cuales son las importantes diferencias entre los dos principales protocolos de tratamiento para Linfedema AQUÍ. 
  • Lea sobre cuales son las estrategias para la aplicación de tratamientos de bajo coste para el linfedema AQUÍ 

REFERENCIAS

(Pincha sobre los textos para leér los artículos científicos)

SOCIEDADES CIENTÍFICAS

FISIOPATOLOGÍA

COMPLICACIONES CUTÁNEAS
COMPLICACIONES INFECCIOSAS
CELULITIS / DERMATOLINFANGIOADENITIS
TUMORES

TRATAMIENTO

PRENDAS DE COMPRESIÓN

DISCAPACIDAD

DISFIGURACIÓN

IMPACTO PSYCHOSOCIAL

LINFEDEMA PEDIÁTRICO

FILARIASIS / PODOCONIOSIS LINFÁTICA
SISTEMA VASCULAR SANGUÍNEO Artículos relacionados que le pueden interesar: 
(Pincha sobre el texto)
 PINCHA SOBRE TEXTO 
PARA VER INFORMACIÓN SOBRE 
INCIDENCIA Y PREVALENCIA 
DEL LINFEDEMA
Print this post